MA-P2021-08-17T21:41:56+02:00

MA-P
Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Finansowanie:
Narodowe Centrum Nauki
grant Opus 18
no. 2019/35/B/HS3/02296

Kierownik:
Ewdoksia Papuci-Władyka (UJ), Urszula Wicenciak-Núñez (CAŚ UW), Wojciech Ostrowski (PW)

Konsorcjum:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (lider), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska

Instytucje współpracujące:
Departament Starożytności Cypru, Uniwersytet w Hamburgu, Politechnika Wrocławska

Planowany okres realizacji:
2020-2022

Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego u południowo-zachodnich wybrzeży Cypru, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO od 1980 r. Miasto założone zostało na przełomie IV/III w. p.n.e. i pełniło w starożytności funkcję głównego ośrodka (stolicy) wyspy. Efektem tego, stało się przedmiotem zainteresowań wielu współczesnych badaczy z różnych krajów. Istotną rolę odegrali w historii badań Pafos również archeolodzy z Polski, odkrywający już od 1965 r. pozostałości bogatej dzielnicy rezydencjonalnej, zwanej Maloutena, a od 2011 r. reprezentacyjnego placu w centrum miasta – Agory. W 1990 r., warszawska badaczka, J. Młynarczyk, opublikowała bardzo istotne z punktu widzenia archeologii i urbanistyki miasta wyniki badań, w ramach których, w oparciu o odkryte pozostałości budynków i ulic, zaproponowała rekonstrukcję planu antycznego miasta Nea Pafos. Niemal 30 lat od publikacji tego opracowania, konieczna jest weryfikacja poprzednich ustaleń w oparciu o nowe odkrycia oraz technologie precyzyjnego obrazowania, którymi dysponuje dzisiejsza archeologia. Projekt ma na celu zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego, złożonego z przedstawicieli dziedzin takich jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Zespół ten, na podstawie dotychczasowych informacji zebranych w oparciu o kwerendę źródłową oraz nowych danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu, podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Malouteny i Agory. Ponadto zespół archeologów z udziałem specjalistów od analizy zabytków archeologicznych, przed wszystkim ceramiki i monet, które pozwalają datować pozostałości archeologiczne, przeprowadzi badania weryfikacyjne dotychczas badanych nawarstwień oraz wykona nowe badania sondażowe w wybranych miejscach. Celem tych ostatnich będzie dostarczenie brakujących informacji niezbędnych do odtworzenia pierwotnego układu zabudowy miasta oraz ustalenie momentu ewentualnych przemian i przesunięć w układzie ulic i kwartałów zabudowy spowodowanych przebudowami bądź zniszczeniami. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców etc. Proponowany projekt wdraża metodykę nowatorską dla Cypru, z sukcesem stosowaną jednak na innych stanowiskach archeologicznych w Basenie M. Śródziemnego. Rekonstrukcja antycznej zabudowy miasta Nea Pafos i odtworzenie pierwotnego planu miasta będzie ważnym uzupełnieniem dotychczasowych badań, pozwalającym spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy, odsłaniającej jego rzeczywiste rozmiary i sposób funkcjonowania, dając jeszcze lepsze wyobrażenie o życiu starożytnych.

W projekcie biorą udział naukowcy i studenci z trzech instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej

Polish Archaeology in Cyprus na Facebooku

Zapraszamy do polubienia i obserwowania nowej strony Polish Archaeology in Cyprus na serwisie społecznościowym Facebook.
Poświęcona będzie ona archeologii Cypru, a przed wszystkim propagowaniu i popularyzacji polskich projektów badawczych realizowanych na terenie wyspy.
W szczególności zachęcamy do śledzenia relacji z rozpoczynających się właśnie prac wykopaliskowych w ramach grantu NCN Opus 2019/35/B/HS3/02296 „Malutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru
23 sierpnia, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Konkurs na stypendystę projektu MA-P w ramach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej

Kierownik projektu MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na stypendystę naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296. Realizuje go konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska. Projektem kieruje prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.
Aplikacje należy przesyłać do 8 marca 2021 r. Szczegółowe informacje o wymaganiach i warunkach konkursu można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym na stronach CAŚ UW .
24 lutego, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Wybitne kobiety w Nauce – Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka z Instytutu Archeologii UJ została nominowana przez Narodowe Centrum Nauki do grona wybitnych kobiet w nauce.
Z dumą informujemy, że kierownik naszego projektu prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka została nominowana przez Narodowe Centrum Nauki do serwisu AcademiaNET – portalu o wybitnych i aktywnych kobietach w nauce. AcademiaNET to inicjatywa założona przez Fundację Roberta Boscha, obecnie zarządzana przez Szwajcarską Narodową Fundację Nauki SNSF oraz niemieckiego Spektrum der Wissenschaft.
Znakomite badaczki są nominowane do AcademiaNet przez 43 partnerskie organizacje naukowe (w tym Narodowe Centrum Nauki) według ścisłych kryteriów. Obejmują one wybitne kwalifikacje naukowe, wysokie referencje akademickie i niezależne przywództwo. Do grona wybitnych kobiet w nauce nie można aplikować bezpośrednio.
Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!
Συγχαρητήρια Καθηγητή!
5 lutego, 2021|Categories: Aktualności|Tags: , |

Trójwymiarowa rekonstrukcja starożytnego miasta Nea Pafos na Cyprze – odsłuchaj audycji w Programie 1 Polskiego Radia

Gościem Audycji „Eureka” w Programie 1 Polskiego Radia była Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.
Pod jej kierunkiem na Cyprze działa połączona ekspedycja badaczy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej.
Celem prac ekspedycji jest przygotowanie trójwymiarowej rekonstrukcji starożytnego miasta.
Audycję można odsłuchać pod poniższym linkiem:
AUDYCJA P1PR
28 stycznia, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt MA-P, Podsumowanie sezonu 2020

We wrześniu 2019 roku polskie ekspedycje archeologiczne w Pafos, czyli Polska Misja Archeologiczna działająca z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) od roku 1965 oraz Paphos Agora Project Uniwersytetu  Jagiellońskiego (PAP UJ) od roku 2011 zostały połączone pod kierunkiem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki. Obie instytucje stworzyły konsorcjum z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konsorcjum uzyskało grant OPUS 18 NCN na badania w Pafos kierowany przez tę badaczkę pt. „MA- Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru.”
Podczas roku 2020 mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej udało się zrealizować pierwszą kampanię badawczą MAP. Wykopaliska rozpoczęły się 1 października i trwały do 1 listopada 2020 z udziałem małej grupy 14 osób (nie wszyscy w tym samym czasie). Interdyscyplinarny zespół badawczy MAP złożony jest z przedstawicieli dziedzin takich, jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Na podstawie informacji […]
3 stycznia, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt MA-P, pierwsze prace wykopaliskowe w sezonie 2020!

Pomimo pandemii COVID-19, w Parku Archeologicznym Pafos rozpoczęły się badania wykopaliskowe w ramach projektu MA-P. W terenie pracuje grupa archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania rozpoczęły się od wykopu sondażowego w miejscu będącym najprawdopodobniej zewnętrznym krańcem Agory. W najbliższych tygodniach otwarte zostaną kolejne sondaże w willowej dzielnicy miasta – Malutenie. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej rozpoczną dokumentowanie detali architektonicznych na potrzeby rekonstrukcji wyglądu starożytnej Pafos.
1 października, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Informacja o planowanych stypendiach dla studentów/doktorantów

Stypendia dla studentów/doktorantów w projekcie MA-P

Źródło: Polish Archaeology in Cyprus

Zapraszamy studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej do aplikowania o stypendia w projekcie NCN OPUS nr 2019/35/B/HS3/02296 pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.
W ramach tego projektu Politechnika Warszawska będzie prowadzić badania z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technologii BigData (m.in. wykorzystując infrastrukturę CENAGIS) pod kątem analizy przestrzeni i krajobrazu miejskiego jak i przygotowywać rekonstrukcje 3D antycznej Pafos z wykorzystaniem modelowania proceduralnego (CityEngine). Wyniki podobnego projektu można obejrzeć na stronie: http://proceduralmagnesia.com/
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim, a kierownikiem jest Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka więc o wsparcie merytoryczne w zakresie archeologii antycznego Cypru nie musimy się obawiać. Przedmiotem badań będzie antyczne Pafos, które jest dziś jednym z najważniejszych centrów turystycznych wyspy, a gdzie Polscy archeolodzy prowadzą badania archeologiczne od lat połowy 60. Stanowisko […]
6 czerwca, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt o modelowaniu krajobrazu miejskiego antycznego Pafos finansowany NCN

NCN ogłosił dzisiaj, iż finansował badania dotyczące urbanistyki antycznego miasta Nea Pafos. Projekt MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru do NCN złożyło konsorcjum trzech jednostek: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Politechniki Warszawskiej. Będzie on realizowany przez następne dwa lata pod kierownictwem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki.
18 maja, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego u południowo-zachodnich wybrzeży Cypru, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO od 1980 r. Miasto założone zostało na przełomie IV/III w. p.n.e. i pełniło w starożytności funkcję głównego ośrodka (stolicy) wyspy. Efektem tego, stało się przedmiotem zainteresowań wielu współczesnych badaczy z różnych krajów. Istotną rolę odegrali w historii badań Pafos również archeolodzy z Polski, odkrywający już od 1965 r. pozostałości bogatej dzielnicy rezydencjonalnej, zwanej Maloutena, a od 2011 r. reprezentacyjnego placu w centrum miasta – Agory. W 1990 r., warszawska badaczka, J. Młynarczyk, opublikowała bardzo istotne z punktu widzenia archeologii i urbanistyki miasta wyniki badań, w ramach których, w oparciu o odkryte pozostałości budynków i ulic, zaproponowała rekonstrukcję planu antycznego miasta Nea Pafos. Niemal 30 lat od publikacji tego opracowania, konieczna jest weryfikacja poprzednich ustaleń w oparciu o nowe odkrycia oraz technologie precyzyjnego obrazowania, którymi dysponuje dzisiejsza archeologia. Projekt ma na celu zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego, złożonego z przedstawicieli dziedzin takich jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Zespół ten, na podstawie dotychczasowych informacji zebranych w oparciu o kwerendę źródłową oraz nowych danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu, podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Malouteny i Agory. Ponadto zespół archeologów z udziałem specjalistów od analizy zabytków archeologicznych, przed wszystkim ceramiki i monet, które pozwalają datować pozostałości archeologiczne, przeprowadzi badania weryfikacyjne dotychczas badanych nawarstwień oraz wykona nowe badania sondażowe w wybranych miejscach. Celem tych ostatnich będzie dostarczenie brakujących informacji niezbędnych do odtworzenia pierwotnego układu zabudowy miasta oraz ustalenie momentu ewentualnych przemian i przesunięć w układzie ulic i kwartałów zabudowy spowodowanych przebudowami bądź zniszczeniami. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców etc. Proponowany projekt wdraża metodykę nowatorską dla Cypru, z sukcesem stosowaną jednak na innych stanowiskach archeologicznych w Basenie M. Śródziemnego. Rekonstrukcja antycznej zabudowy miasta Nea Pafos i odtworzenie pierwotnego planu miasta będzie ważnym uzupełnieniem dotychczasowych badań, pozwalającym spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy, odsłaniającej jego rzeczywiste rozmiary i sposób funkcjonowania, dając jeszcze lepsze wyobrażenie o życiu starożytnych.

W projekcie biorą udział naukowcy i studenci z trzech instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej

Polish Archaeology in Cyprus na Facebooku

Zapraszamy do polubienia i obserwowania nowej strony Polish Archaeology in Cyprus na serwisie społecznościowym Facebook.
Poświęcona będzie ona archeologii Cypru, a przed wszystkim propagowaniu i popularyzacji polskich projektów badawczych realizowanych na terenie wyspy.
W szczególności zachęcamy do śledzenia relacji z rozpoczynających się właśnie prac wykopaliskowych w ramach grantu NCN Opus 2019/35/B/HS3/02296 „Malutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru
23 sierpnia, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Konkurs na stypendystę projektu MA-P w ramach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej

Kierownik projektu MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na stypendystę naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296. Realizuje go konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska. Projektem kieruje prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.
Aplikacje należy przesyłać do 8 marca 2021 r. Szczegółowe informacje o wymaganiach i warunkach konkursu można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym na stronach CAŚ UW .
24 lutego, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Wybitne kobiety w Nauce – Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka z Instytutu Archeologii UJ została nominowana przez Narodowe Centrum Nauki do grona wybitnych kobiet w nauce.
Z dumą informujemy, że kierownik naszego projektu prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka została nominowana przez Narodowe Centrum Nauki do serwisu AcademiaNET – portalu o wybitnych i aktywnych kobietach w nauce. AcademiaNET to inicjatywa założona przez Fundację Roberta Boscha, obecnie zarządzana przez Szwajcarską Narodową Fundację Nauki SNSF oraz niemieckiego Spektrum der Wissenschaft.
Znakomite badaczki są nominowane do AcademiaNet przez 43 partnerskie organizacje naukowe (w tym Narodowe Centrum Nauki) według ścisłych kryteriów. Obejmują one wybitne kwalifikacje naukowe, wysokie referencje akademickie i niezależne przywództwo. Do grona wybitnych kobiet w nauce nie można aplikować bezpośrednio.
Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!
Συγχαρητήρια Καθηγητή!
5 lutego, 2021|Categories: Aktualności|Tags: , |

Trójwymiarowa rekonstrukcja starożytnego miasta Nea Pafos na Cyprze – odsłuchaj audycji w Programie 1 Polskiego Radia

Gościem Audycji „Eureka” w Programie 1 Polskiego Radia była Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.
Pod jej kierunkiem na Cyprze działa połączona ekspedycja badaczy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej.
Celem prac ekspedycji jest przygotowanie trójwymiarowej rekonstrukcji starożytnego miasta.
Audycję można odsłuchać pod poniższym linkiem:
AUDYCJA P1PR
28 stycznia, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt MA-P, Podsumowanie sezonu 2020

We wrześniu 2019 roku polskie ekspedycje archeologiczne w Pafos, czyli Polska Misja Archeologiczna działająca z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) od roku 1965 oraz Paphos Agora Project Uniwersytetu  Jagiellońskiego (PAP UJ) od roku 2011 zostały połączone pod kierunkiem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki. Obie instytucje stworzyły konsorcjum z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konsorcjum uzyskało grant OPUS 18 NCN na badania w Pafos kierowany przez tę badaczkę pt. „MA- Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru.”
Podczas roku 2020 mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej udało się zrealizować pierwszą kampanię badawczą MAP. Wykopaliska rozpoczęły się 1 października i trwały do 1 listopada 2020 z udziałem małej grupy 14 osób (nie wszyscy w tym samym czasie). Interdyscyplinarny zespół badawczy MAP złożony jest z przedstawicieli dziedzin takich, jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Na podstawie informacji […]
3 stycznia, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt MA-P, pierwsze prace wykopaliskowe w sezonie 2020!

Pomimo pandemii COVID-19, w Parku Archeologicznym Pafos rozpoczęły się badania wykopaliskowe w ramach projektu MA-P. W terenie pracuje grupa archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania rozpoczęły się od wykopu sondażowego w miejscu będącym najprawdopodobniej zewnętrznym krańcem Agory. W najbliższych tygodniach otwarte zostaną kolejne sondaże w willowej dzielnicy miasta – Malutenie. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej rozpoczną dokumentowanie detali architektonicznych na potrzeby rekonstrukcji wyglądu starożytnej Pafos.
1 października, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Informacja o planowanych stypendiach dla studentów/doktorantów

Stypendia dla studentów/doktorantów w projekcie MA-P

Źródło: Polish Archaeology in Cyprus

Zapraszamy studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej do aplikowania o stypendia w projekcie NCN OPUS nr 2019/35/B/HS3/02296 pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.
W ramach tego projektu Politechnika Warszawska będzie prowadzić badania z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technologii BigData (m.in. wykorzystując infrastrukturę CENAGIS) pod kątem analizy przestrzeni i krajobrazu miejskiego jak i przygotowywać rekonstrukcje 3D antycznej Pafos z wykorzystaniem modelowania proceduralnego (CityEngine). Wyniki podobnego projektu można obejrzeć na stronie: http://proceduralmagnesia.com/
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim, a kierownikiem jest Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka więc o wsparcie merytoryczne w zakresie archeologii antycznego Cypru nie musimy się obawiać. Przedmiotem badań będzie antyczne Pafos, które jest dziś jednym z najważniejszych centrów turystycznych wyspy, a gdzie Polscy archeolodzy prowadzą badania archeologiczne od lat połowy 60. Stanowisko […]
6 czerwca, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt o modelowaniu krajobrazu miejskiego antycznego Pafos finansowany NCN

NCN ogłosił dzisiaj, iż finansował badania dotyczące urbanistyki antycznego miasta Nea Pafos. Projekt MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru do NCN złożyło konsorcjum trzech jednostek: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Politechniki Warszawskiej. Będzie on realizowany przez następne dwa lata pod kierownictwem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki.
18 maja, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |
Go to Top