MA-P2021-04-02T20:51:15+02:00

MA-P
Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Finansowanie:
Narodowe Centrum Nauki
grant Opus 18
no. 2019/35/B/HS3/02296

Kierownik:
Ewdoksia Papuci-Władyka (UJ), Urszula Wicenciak-Núñez (CAŚ UW), Wojciech Ostrowski (PW)

Konsorcjum:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (lider), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska

Instytucje współpracujące:
Departament Starożytności Cypru, Uniwersytet w Hamburgu, Politechnika Wrocławska

Planowany okres realizacji:
2020-2022

Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego u południowo-zachodnich wybrzeży Cypru, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO od 1980 r. Miasto założone zostało na przełomie IV/III w. p.n.e. i pełniło w starożytności funkcję głównego ośrodka (stolicy) wyspy. Efektem tego, stało się przedmiotem zainteresowań wielu współczesnych badaczy z różnych krajów. Istotną rolę odegrali w historii badań Pafos również archeolodzy z Polski, odkrywający już od 1965 r. pozostałości bogatej dzielnicy rezydencjonalnej, zwanej Maloutena, a od 2011 r. reprezentacyjnego placu w centrum miasta – Agory. W 1990 r., warszawska badaczka, J. Młynarczyk, opublikowała bardzo istotne z punktu widzenia archeologii i urbanistyki miasta wyniki badań, w ramach których, w oparciu o odkryte pozostałości budynków i ulic, zaproponowała rekonstrukcję planu antycznego miasta Nea Pafos. Niemal 30 lat od publikacji tego opracowania, konieczna jest weryfikacja poprzednich ustaleń w oparciu o nowe odkrycia oraz technologie precyzyjnego obrazowania, którymi dysponuje dzisiejsza archeologia. Projekt ma na celu zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego, złożonego z przedstawicieli dziedzin takich jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Zespół ten, na podstawie dotychczasowych informacji zebranych w oparciu o kwerendę źródłową oraz nowych danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu, podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Malouteny i Agory. Ponadto zespół archeologów z udziałem specjalistów od analizy zabytków archeologicznych, przed wszystkim ceramiki i monet, które pozwalają datować pozostałości archeologiczne, przeprowadzi badania weryfikacyjne dotychczas badanych nawarstwień oraz wykona nowe badania sondażowe w wybranych miejscach. Celem tych ostatnich będzie dostarczenie brakujących informacji niezbędnych do odtworzenia pierwotnego układu zabudowy miasta oraz ustalenie momentu ewentualnych przemian i przesunięć w układzie ulic i kwartałów zabudowy spowodowanych przebudowami bądź zniszczeniami. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców etc. Proponowany projekt wdraża metodykę nowatorską dla Cypru, z sukcesem stosowaną jednak na innych stanowiskach archeologicznych w Basenie M. Śródziemnego. Rekonstrukcja antycznej zabudowy miasta Nea Pafos i odtworzenie pierwotnego planu miasta będzie ważnym uzupełnieniem dotychczasowych badań, pozwalającym spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy, odsłaniającej jego rzeczywiste rozmiary i sposób funkcjonowania, dając jeszcze lepsze wyobrażenie o życiu starożytnych.

W projekcie biorą udział naukowcy i studenci z trzech instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej

Konkurs na stypendystę w CAŚ UW w projekcie MA-P

Kierownik projektu MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na stypendystę naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296. Realizuje go będzie konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska. Projektem kieruje prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.

Aplikacje należy przesyłać do 8 marca 2021 r. Szczegółowe informacje o wymaganiach i warunkach konkursu można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym na stronach CAŚ UW .

24 lutego, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Pierwsze prace wykopaliskowe w sezonie 2020

Pomimo pandemii COVID-19, w Parku Archeologicznym Pafos rozpoczęły się badania wykopaliskowe w ramach projektu MA-P. W terenie pracuje grupa archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badania rozpoczęły się od wykopu sondażowego w miejscu będącym najprawdopodobniej zewnętrznym krańcem agory. W najbliższych tygodniach otwarte zostaną kolejne sondaże na Maloutenie a naukowcy z Politechniki Warszawskiej rozpoczną dokumentowanie detali architektonicznych na potrzeby rekonstrukcji.

1 października, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Informacja o planowanych stypendiach dla studentów/doktorantów

W projekcie NCN OPUS nr 2019/35/B/HS3/02296 pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.

W ramach tego projektu Politechnika Warszawska będzie prowadzić badania z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technologii BigData (m.in. wykorzystując infrastrukturę CENAGIS) pod kątem analizy przestrzeni i krajobrazu miejskiego jak i przygotowywać rekonstrukcje 3D antycznej Pafos z wykorzystaniem modelowania proceduralnego (CityEngine). Wyniki podobnego projektu można obejrzeć na stronie: http://proceduralmagnesia.com/

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim, a kierownikiem jest prof. Ewdoksia Papuci-Władyka więc o wsparcie merytoryczne w zakresie archeologii antycznego Cypru nie musimy się obawiać. Przedmiotem badań będzie antyczne Pafos, które jest dziś jednym z centrów turystycznych Cypru, a gdzie Polacy prowadzą badania archeologiczne od lat połowy 60. Stanowisko Archeologiczne Nea Pafos (potocznie zwane Parkiem Archeologicznym) wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Model 3D […]

6 czerwca, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt o modelowaniu krajobrazu miejskiego antycznego Pafos finansowany NCN

NCN dzisiaj ogłosił, iż finansował badania dotyczące urbanistyki antycznego miasta Nea Pafos. Projekt MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru do NCN złożyło konsorcjum trzech jednostek: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Politechniki Warszawskiej. Będzie on realizowany przez następne dwa lata pod kierownictwem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki.

 

 

 

 

18 maja, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego u południowo-zachodnich wybrzeży Cypru, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO od 1980 r. Miasto założone zostało na przełomie IV/III w. p.n.e. i pełniło w starożytności funkcję głównego ośrodka (stolicy) wyspy. Efektem tego, stało się przedmiotem zainteresowań wielu współczesnych badaczy z różnych krajów. Istotną rolę odegrali w historii badań Pafos również archeolodzy z Polski, odkrywający już od 1965 r. pozostałości bogatej dzielnicy rezydencjonalnej, zwanej Maloutena, a od 2011 r. reprezentacyjnego placu w centrum miasta – Agory. W 1990 r., warszawska badaczka, J. Młynarczyk, opublikowała bardzo istotne z punktu widzenia archeologii i urbanistyki miasta wyniki badań, w ramach których, w oparciu o odkryte pozostałości budynków i ulic, zaproponowała rekonstrukcję planu antycznego miasta Nea Pafos. Niemal 30 lat od publikacji tego opracowania, konieczna jest weryfikacja poprzednich ustaleń w oparciu o nowe odkrycia oraz technologie precyzyjnego obrazowania, którymi dysponuje dzisiejsza archeologia. Projekt ma na celu zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego, złożonego z przedstawicieli dziedzin takich jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Zespół ten, na podstawie dotychczasowych informacji zebranych w oparciu o kwerendę źródłową oraz nowych danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu, podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Malouteny i Agory. Ponadto zespół archeologów z udziałem specjalistów od analizy zabytków archeologicznych, przed wszystkim ceramiki i monet, które pozwalają datować pozostałości archeologiczne, przeprowadzi badania weryfikacyjne dotychczas badanych nawarstwień oraz wykona nowe badania sondażowe w wybranych miejscach. Celem tych ostatnich będzie dostarczenie brakujących informacji niezbędnych do odtworzenia pierwotnego układu zabudowy miasta oraz ustalenie momentu ewentualnych przemian i przesunięć w układzie ulic i kwartałów zabudowy spowodowanych przebudowami bądź zniszczeniami. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców etc. Proponowany projekt wdraża metodykę nowatorską dla Cypru, z sukcesem stosowaną jednak na innych stanowiskach archeologicznych w Basenie M. Śródziemnego. Rekonstrukcja antycznej zabudowy miasta Nea Pafos i odtworzenie pierwotnego planu miasta będzie ważnym uzupełnieniem dotychczasowych badań, pozwalającym spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy, odsłaniającej jego rzeczywiste rozmiary i sposób funkcjonowania, dając jeszcze lepsze wyobrażenie o życiu starożytnych.

W projekcie biorą udział naukowcy i studenci z trzech instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej

Konkurs na stypendystę w CAŚ UW w projekcie MA-P

Kierownik projektu MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na stypendystę naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296. Realizuje go będzie konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska. Projektem kieruje prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.

Aplikacje należy przesyłać do 8 marca 2021 r. Szczegółowe informacje o wymaganiach i warunkach konkursu można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym na stronach CAŚ UW .

24 lutego, 2021|Categories: Aktualności|Tags: |

Pierwsze prace wykopaliskowe w sezonie 2020

Pomimo pandemii COVID-19, w Parku Archeologicznym Pafos rozpoczęły się badania wykopaliskowe w ramach projektu MA-P. W terenie pracuje grupa archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badania rozpoczęły się od wykopu sondażowego w miejscu będącym najprawdopodobniej zewnętrznym krańcem agory. W najbliższych tygodniach otwarte zostaną kolejne sondaże na Maloutenie a naukowcy z Politechniki Warszawskiej rozpoczną dokumentowanie detali architektonicznych na potrzeby rekonstrukcji.

1 października, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Informacja o planowanych stypendiach dla studentów/doktorantów

W projekcie NCN OPUS nr 2019/35/B/HS3/02296 pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.

W ramach tego projektu Politechnika Warszawska będzie prowadzić badania z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technologii BigData (m.in. wykorzystując infrastrukturę CENAGIS) pod kątem analizy przestrzeni i krajobrazu miejskiego jak i przygotowywać rekonstrukcje 3D antycznej Pafos z wykorzystaniem modelowania proceduralnego (CityEngine). Wyniki podobnego projektu można obejrzeć na stronie: http://proceduralmagnesia.com/

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim, a kierownikiem jest prof. Ewdoksia Papuci-Władyka więc o wsparcie merytoryczne w zakresie archeologii antycznego Cypru nie musimy się obawiać. Przedmiotem badań będzie antyczne Pafos, które jest dziś jednym z centrów turystycznych Cypru, a gdzie Polacy prowadzą badania archeologiczne od lat połowy 60. Stanowisko Archeologiczne Nea Pafos (potocznie zwane Parkiem Archeologicznym) wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Model 3D […]

6 czerwca, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |

Projekt o modelowaniu krajobrazu miejskiego antycznego Pafos finansowany NCN

NCN dzisiaj ogłosił, iż finansował badania dotyczące urbanistyki antycznego miasta Nea Pafos. Projekt MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru do NCN złożyło konsorcjum trzech jednostek: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Politechniki Warszawskiej. Będzie on realizowany przez następne dwa lata pod kierownictwem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki.

 

 

 

 

18 maja, 2020|Categories: Aktualności|Tags: |
Go to Top