Produkcja i konsumpcja

ceramiki kuchennej z badań Paphos Agora Project na Cyprze w okresie środkowo i późnorzymskim (III -VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych

Finansowanie:
Narodowe Centrum Nauki
grant Sonatina 4
no. 2020/36/C/HS3/00173

Kierownik:
dr Kamila Nocoń

Instytucja:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytet Warszawski

Instytucje współpracujące:
Departament Starożytności Cypru, The Fitch Laboratory, British School at Athens

Planowany okres realizacji:
2020-2023

Strona główna/Badania/Projekty/Produkcja i konsumpcja

Celem projektu jest wieloaspektowa analiza ceramiki kuchennej datowanej na okres środkowo i późnorzymski (od III do VII wieku n.e.) z wykopalisk prowadzonych na Agorze w Nea Paphos na Cyprze w latach 2011-2019 (miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i ukazanie produkcji i konsumpcji  jej w świetle zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, jakie zaszły w mieście.

Okres środkowo i późno rzymski jest jednym z najbardziej enigmatycznych w historii miasta. Jego początek wiąże się z dużymi zmianami natury politycznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Miasto wciąż posiadało istotne znaczenie, widoczny jest zdecydowany kontrast przejawiający się z jednej strony w architekturze rezydencjonalnej, z drugiej w kulturze materialnej. Do tej pory studia poświęcone ceramice z Nea Pafos datowanej na okres pomiędzy III a VII wiek n.e. skupiały się głównie na ceramice stołowej oraz amforach. Dotychczasowe publikacje omawiają ceramikę kuchenną w niewielkim stopniu, skupiając się głównie na ceramice przypuszczalnie produkowanej lokalnie, ze skromnym omówieniem importów, co skutkowało ogólnymi wnioskami dotyczącymi skali i kierunków cyrkulacji tej kategorii ceramiki. Ceramika kuchenna, której produkcja i konsumpcja miała miejsce w odmiennym krajobrazie politycznym i kulturowym, jest jednym z dobrych źródeł do zrozumienia procesów ekonomicznych i społecznych w Nea Pafos oraz relacji miasta z innymi regionami. W tym celu zostały postawione następujące pytania badawcze dotyczące technologii produkcji, konsumpcji i dystrybucji: Czy produkcja ceramiki kuchennej była kontynuowana w okresie środkowo i  późnorzymskim w Nea Pafos? Czy nastąpiły zmiany w produkcji i konsumpcji ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Jakie były kierunki oraz skala cyrkulacji importów ceramiki kuchennej w okresie środkowo i późnorzymskim? Jaki był wpływ zmian natury politycznej, ekonomicznej i kulturowej w okresie środkowo i późnorzymskim na produkcję i konsumpcję ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Dostarczenie odpowiedzi na przedstawione pytana badawcze pozwoli na nakreślenie nowego obrazu kulturowego, jak również przyczyni się do poszerzenia wiedzy dotyczącej pewnych aspektów ekonomii miasta, związanych z wytwórczością garncarską, konsumpcją oraz dóbr określeniem skali i kierunków relacji w okresie środkowo i późnorzymskim w Nea Pafos.

Celem projektu jest wieloaspektowa analiza ceramiki kuchennej datowanej na okres środkowo i późnorzymski (od III do VII wieku n.e.) z wykopalisk prowadzonych na Agorze w Nea Paphos na Cyprze w latach 2011-2019 (miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i ukazanie produkcji i konsumpcji  jej w świetle zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, jakie zaszły w mieście.

Okres środkowo i późno rzymski jest jednym z najbardziej enigmatycznych w historii miasta. Jego początek wiąże się z dużymi zmianami natury politycznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Miasto wciąż posiadało istotne znaczenie, widoczny jest zdecydowany kontrast przejawiający się z jednej strony w architekturze rezydencjonalnej, z drugiej w kulturze materialnej. Do tej pory studia poświęcone ceramice z Nea Pafos datowanej na okres pomiędzy III a VII wiek n.e. skupiały się głównie na ceramice stołowej oraz amforach. Dotychczasowe publikacje omawiają ceramikę kuchenną w niewielkim stopniu, skupiając się głównie na ceramice przypuszczalnie produkowanej lokalnie, ze skromnym omówieniem importów, co skutkowało ogólnymi wnioskami dotyczącymi skali i kierunków cyrkulacji tej kategorii ceramiki. Ceramika kuchenna, której produkcja i konsumpcja miała miejsce w odmiennym krajobrazie politycznym i kulturowym, jest jednym z dobrych źródeł do zrozumienia procesów ekonomicznych i społecznych w Nea Pafos oraz relacji miasta z innymi regionami. W tym celu zostały postawione następujące pytania badawcze dotyczące technologii produkcji, konsumpcji i dystrybucji: Czy produkcja ceramiki kuchennej była kontynuowana w okresie środkowo i  późnorzymskim w Nea Pafos? Czy nastąpiły zmiany w produkcji i konsumpcji ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Jakie były kierunki oraz skala cyrkulacji importów ceramiki kuchennej w okresie środkowo i późnorzymskim? Jaki był wpływ zmian natury politycznej, ekonomicznej i kulturowej w okresie środkowo i późnorzymskim na produkcję i konsumpcję ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Dostarczenie odpowiedzi na przedstawione pytana badawcze pozwoli na nakreślenie nowego obrazu kulturowego, jak również przyczyni się do poszerzenia wiedzy dotyczącej pewnych aspektów ekonomii miasta, związanych z wytwórczością garncarską, konsumpcją oraz dóbr określeniem skali i kierunków relacji w okresie środkowo i późnorzymskim w Nea Pafos.

Aktualności związane z Projektem: