Produkcja i konsumpcja2023-05-25T13:50:14+02:00

Produkcja i konsumpcja

ceramiki kuchennej z badań Paphos Agora Project na Cyprze w okresie środkowo i późnorzymskim (III -VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych

Finansowanie:
Narodowe Centrum Nauki
grant Sonatina 4
no. 2020/36/C/HS3/00173

Kierownik:
dr Kamila Nocoń

Instytucja:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytet Warszawski

Instytucje współpracujące:
Departament Starożytności Cypru

The Fitch Laboratory, British School at Athens

Planowany okres realizacji:
2020-2023

Strona główna/Badania/Projekty/Produkcja i konsumpcja

Celem projektu jest wieloaspektowa analiza ceramiki kuchennej datowanej na okres środkowo i późnorzymski (od III do VII wieku n.e.) z wykopalisk prowadzonych na Agorze w Nea Paphos na Cyprze w latach 2011-2019 (miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i ukazanie produkcji i konsumpcji  jej w świetle zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, jakie zaszły w mieście.

Okres środkowo i późno rzymski jest jednym z najbardziej enigmatycznych w historii miasta. Jego początek wiąże się z dużymi zmianami natury politycznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Miasto wciąż posiadało istotne znaczenie, widoczny jest zdecydowany kontrast przejawiający się z jednej strony w architekturze rezydencjonalnej, z drugiej w kulturze materialnej. Do tej pory studia poświęcone ceramice z Nea Pafos datowanej na okres pomiędzy III a VII wiek n.e. skupiały się głównie na ceramice stołowej oraz amforach. Dotychczasowe publikacje omawiają ceramikę kuchenną w niewielkim stopniu, skupiając się głównie na ceramice przypuszczalnie produkowanej lokalnie, ze skromnym omówieniem importów, co skutkowało ogólnymi wnioskami dotyczącymi skali i kierunków cyrkulacji tej kategorii ceramiki. Ceramika kuchenna, której produkcja i konsumpcja miała miejsce w odmiennym krajobrazie politycznym i kulturowym, jest jednym z dobrych źródeł do zrozumienia procesów ekonomicznych i społecznych w Nea Pafos oraz relacji miasta z innymi regionami. W tym celu zostały postawione następujące pytania badawcze dotyczące technologii produkcji, konsumpcji i dystrybucji: Czy produkcja ceramiki kuchennej była kontynuowana w okresie środkowo i  późnorzymskim w Nea Pafos? Czy nastąpiły zmiany w produkcji i konsumpcji ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Jakie były kierunki oraz skala cyrkulacji importów ceramiki kuchennej w okresie środkowo i późnorzymskim? Jaki był wpływ zmian natury politycznej, ekonomicznej i kulturowej w okresie środkowo i późnorzymskim na produkcję i konsumpcję ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Dostarczenie odpowiedzi na przedstawione pytana badawcze pozwoli na nakreślenie nowego obrazu kulturowego, jak również przyczyni się do poszerzenia wiedzy dotyczącej pewnych aspektów ekonomii miasta, związanych z wytwórczością garncarską, konsumpcją oraz dóbr określeniem skali i kierunków relacji w okresie środkowo i późnorzymskim w Nea Pafos.

Celem projektu jest wieloaspektowa analiza ceramiki kuchennej datowanej na okres środkowo i późnorzymski (od III do VII wieku n.e.) z wykopalisk prowadzonych na Agorze w Nea Paphos na Cyprze w latach 2011-2019 (miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i ukazanie produkcji i konsumpcji  jej w świetle zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, jakie zaszły w mieście.

Okres środkowo i późno rzymski jest jednym z najbardziej enigmatycznych w historii miasta. Jego początek wiąże się z dużymi zmianami natury politycznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Miasto wciąż posiadało istotne znaczenie, widoczny jest zdecydowany kontrast przejawiający się z jednej strony w architekturze rezydencjonalnej, z drugiej w kulturze materialnej. Do tej pory studia poświęcone ceramice z Nea Pafos datowanej na okres pomiędzy III a VII wiek n.e. skupiały się głównie na ceramice stołowej oraz amforach. Dotychczasowe publikacje omawiają ceramikę kuchenną w niewielkim stopniu, skupiając się głównie na ceramice przypuszczalnie produkowanej lokalnie, ze skromnym omówieniem importów, co skutkowało ogólnymi wnioskami dotyczącymi skali i kierunków cyrkulacji tej kategorii ceramiki. Ceramika kuchenna, której produkcja i konsumpcja miała miejsce w odmiennym krajobrazie politycznym i kulturowym, jest jednym z dobrych źródeł do zrozumienia procesów ekonomicznych i społecznych w Nea Pafos oraz relacji miasta z innymi regionami. W tym celu zostały postawione następujące pytania badawcze dotyczące technologii produkcji, konsumpcji i dystrybucji: Czy produkcja ceramiki kuchennej była kontynuowana w okresie środkowo i  późnorzymskim w Nea Pafos? Czy nastąpiły zmiany w produkcji i konsumpcji ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Jakie były kierunki oraz skala cyrkulacji importów ceramiki kuchennej w okresie środkowo i późnorzymskim? Jaki był wpływ zmian natury politycznej, ekonomicznej i kulturowej w okresie środkowo i późnorzymskim na produkcję i konsumpcję ceramiki kuchennej w Nea Pafos? Dostarczenie odpowiedzi na przedstawione pytana badawcze pozwoli na nakreślenie nowego obrazu kulturowego, jak również przyczyni się do poszerzenia wiedzy dotyczącej pewnych aspektów ekonomii miasta, związanych z wytwórczością garncarską, konsumpcją oraz dóbr określeniem skali i kierunków relacji w okresie środkowo i późnorzymskim w Nea Pafos.

Nocoń K., Marzec E. (w druku). Continuity and changes in the local production of Hellenistic and Early Roman cooking pottery from Nea Paphos (Cyprus). Bulletin of the American Schools of Oriental Research

Nocoń K. (2022). Cultural shift or short-lived fashion? Interpreting the role of Hellenistic braziers from the Agora of Nea Paphos, Cyprus. Annual of British School at Athens, 117
DOI: https://doi.org/10.1017/S0068245422000053

Nocoń K. (2021). Understanding changes in the supply pattern of Roman cooking pottery from Morfou Bay to Nea Paphos: evidence from the Paphos Agora Project. Polish Archaeology in the Mediterranean 30/2, 231-249
DOI: 10.31338/uw.2083-537X.pam30.2.21

 • The 32nd congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, Athens. Linking Pots: Manufacturing and selling Roman pottery in the Eastern Mediterranean. 25th – 30th September 2022 organized by the Department of Archaeology and the History of Art of the National & Kapodistrian University of Athens and the Ephorate of Antiquities of Cyclades (Ministry of Culture and Sports)
  poster pt. Nocoń K. The Chaîne Opératoire of Middle and Late Roman cooking pottery traditions of Nea Paphos, Cyprus.
  https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22226152.v1
 • American Society of Overseas Research (ASOR) Annual Meeting2022, Boston. ASOR Virtual Session – Archaeology of Cyprus, October 19–23 2022
  referat: Nocoń K. New Insights of the Middle and Late Roman Cooking Pottery from Nea Paphos by Investigating its Provenance and Technology in a Socio-economic Context.
 • Nea Paphos Collouqium III, Another Acropolis of Paphos: Fabrika Hill and Beyond Archaeological and Historical Studies, 8-11.11.2022, Athens organized by École française d’Athènes, Département des Antiquités de Chypre and The University of Sydney
  referat: Nocoń K. The Middle and Late Roman Cooking Pottery from the Excavation of the Paphos Agora Project
  https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22226005.v1

Nowy artykuł dotyczący ceramiki kuchennej

W najnowszym numerze Polish Archaeology in the Mediterranean ukazał się artykuł autorstwa Kamili Nocoń pt. „Understanding changes in the supply pattern of Roman cooking pottery from Morphou Bay to Nea Paphos: evidence from the Paphos Agora Project”. Tematem artykułu [...]

22 marca, 2022|
Przejdź do góry