Erimi Pitharka Archaeological Project

NCN Miniatura 6 2022/06/X/HS3/00089
Archeologiczne badania nieinwazyjne na stanowisku Erimi-Pitharka na Cyprze

Instytucja: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czas realizacji:
2022

Kierownik:
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Rezydencja

NCN OPUS 14 2017/27/B/HS3/01131
Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy Cypru

Instytucja: 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Czas realizacji:
2018-2022

Kierownik:
Monika Rekowska

Produkcja i konsumpcja

NCN Sonatina 4 2020/36/C/HS3/00173
Produkcja i konsumpcja ceramiki kuchennej z badań Paphos Agora Project na Cyprze w okresie środkowo i późnorzymskim (III-VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Instytucja:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytet Warszawski

Czas realizacji:
2020-2023

Kierownik:
Kamila Nocoń

IMPORTant

NCN Sonatina 4 2020/36/C/HS3/00068
Studium porównawcze nad hellenistyczną i wczesnorzymską ceramiką typu „fine” i „semi-fine” z Nea Pafos i Kurion na Cyprze.

Instytucja:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Czas realizacji:
2021-2024

Kierownik:
Małgorzata Kajzer

MA-P

NCN OPUS 18 2019/35/B/HS3/02296
Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Konsorcjum:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (lider), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska

Czas realizacji:
2020-2022

Kierownik:
Ewdoksia Papuci-Władyka

PAP

NCN Maestro 6 2014/14/A/HS3/00283
Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych

Instytucja:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czas realizacji:
2015-2020

Kierownik:
Ewdoksia Papuci-Władyka

PAP

NCN OPUS 1 2011/01/B/HS3/01282
Pafos (Cypr) – Agora miasta hellenistycznego i rzymskiego. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytucja:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czas realizacji:
2011-2014

Kierownik:
Ewdoksia Papuci-Władyka