Papuci-Władyka E. 1998, Ceramika hellenistyczna z polskich wykopalisk w Nea Pafos na Cyprze (1965-1995) [w] W.A. Daszewski W.A., Meyza H. (red.) Cypr w badaniach polskich, Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. K. Michałowskiego, Warszawa, 24-25 luty 1995, Warszawa, 67-90.