Łajtar A., 2011, Divus Probus(?) in a fragmentary building(?) inscription in Latin found at Kato (Nea) Paphos, Cyprus [w] Meyza H., Zych I. (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa, 341-349.