Sztetyłło Z., 1991.Pottery Stamps (1975-1989), ZAŚ PAN & Wydawnictwo „PARK”, Warszawa, ss. 109, ISBN 83-900096-6-8