Grant POLONEZ BIS dla CAŚ UW

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło, że sfinansuje dodatkowe projekty w konkursie POLONEZ BIS. Dzięki temu dr Mari Yamasaki zrealizuje projekt grantowy w Stacji Badawczej CAŚ UW na Cyprze.

Projekt dr Mari Yamasaki z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji pt. „Underwater Realms. Concepts of underwater spatiality in the ancient Eastern Mediterranean” ma na celu zbadanie percepcji podwodnych przestrzeni we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Morzu Egejskim w okresie II i I tys. p.n.e. Projekt ten stanowi pierwszą próbę zrozumienia sposobów trójwymiarowego postrzegania morza przez starożytne kultury morskie łącząc w sobie kilka dyscyplin: archeologię, historię sztuki, historię i kognitywistykę. Dr Yamasaki będzie studiować postrzeganie środowiska podwodnego w kulturze ale również, podczas fizycznego doświadczenia zanurzenia w głębinach. Projekt łączy analizę źródeł pisanych oraz przedstawień w sztuce starożytnej na temat świata znajdującego się pod wodą. W projekcie uwzględnione zostaną przedstawienia figuralne oraz pisemne świadectwa dotyczące starożytnych nurków, a także podwodnych krajobrazów, flory i fauny.

Interdyscyplinarność projektu doskonale wpisuje się w założenia badawcze CAŚ UW, które realizuje innowacyjne międzynarodowe projekty badawcze łączące archeologię z innymi dziedzinami nauki. Organizację i prowadzenie takich działań umożliwiają terenowe Stacje Badawcze CAŚ UW, m.in. w Pafos na Cyprze. Kierowniczka tej placówki, prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, jest też opiekunką projektu dr Yamasaki. Projekt rozpocznie się w styczniu 2023 roku.

Dr Mari Yamasaki jest archeolożką starożytnego Bliskiego Wschodu. Specjalizuje się we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Jej badania koncentrują się na koncepcjach związanych z tematyką morską i starożytnej percepcji przestrzeni podwodnych. W 2021 roku obroniła na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji doktorat na temat konceptualizacji morza we wschodnich rejonach śródziemnomorskich w epoce brązu. Prowadziła też na tej samej uczelni zajęcia z archeologii śródziemnomorskiej. Brała udział w pracach terenowych i wykopaliskach we Włoszech i na Cyprze, zarówno na lądzie, jak i pod wodą.

POLONEZ  BIS to program współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych badaczy z całego świata na prowadzenie badań podstawowych w wybranych przez siebie wiodących polskich instytucjach.

By Published On: 28 listopada, 2022Categories: Aktualności, Non classéMożliwość komentowania Grant POLONEZ BIS dla CAŚ UW została wyłączona

Share This Story, Choose Your Platform!