Stypendia dla studentów/doktorantów w projekcie MA-P

Źródło: Polish Archaeology in Cyprus

Zapraszamy studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej do aplikowania o stypendia w projekcie NCN OPUS nr 2019/35/B/HS3/02296 pt. „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.
W ramach tego projektu Politechnika Warszawska będzie prowadzić badania z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technologii BigData (m.in. wykorzystując infrastrukturę CENAGIS) pod kątem analizy przestrzeni i krajobrazu miejskiego jak i przygotowywać rekonstrukcje 3D antycznej Pafos z wykorzystaniem modelowania proceduralnego (CityEngine). Wyniki podobnego projektu można obejrzeć na stronie: http://proceduralmagnesia.com/
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim, a kierownikiem jest Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka więc o wsparcie merytoryczne w zakresie archeologii antycznego Cypru nie musimy się obawiać. Przedmiotem badań będzie antyczne Pafos, które jest dziś jednym z najważniejszych centrów turystycznych wyspy, a gdzie Polscy archeolodzy prowadzą badania archeologiczne od lat połowy 60. Stanowisko Archeologiczne Nea Pafos (potocznie zwane Parkiem Archeologicznym) wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Model 3D dla parku archeologicznego można zobaczyć tutaj: http://cesium.gik.pw.edu.pl/Apps/Pafos