Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie” współorganizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Wydział Archeologii UW.
W programie jest ponad 50 wystąpień badaczy z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, a w tym panel poświęcony archeologii Cypru.
Pierwszy dzień konferencji koncentruje się na archeologii Cypru w okresach hellenistycznym i rzymskim. Wszystkie 15 prezentacji podczas tego panelu tematycznego zostanie wygłoszonych w jęz. angielskim. Obrady poprzedzi wykład inauguracyjny pt. „Cypriots and Cypriot connectivity in the Hellenistic and Roman Periods: A diachronic perspective”, który wygłosi Prof. John Lund.
Prof. John Lund jest kustoszem Kolekcji Sztuki Klasycznej i Bliskowschodniej w Muzeum Narodowym Danii. Brał udział w wykopaliskach i badaniach powierzchniowych w Tunezji, na Cyprze i w Grecji, współpracował też z projektem „Pot, Potters and Society in Ancient Greece”. Głównymi tematami jego zainteresowań badawczych są cywilizacja fenicka/punicka, Cypr oraz północna Syria w okresach hellenistycznym i rzymskim, a także amfory transportowe oraz historia duńskich badań w zakresie archeologii klasycznej.
W drugim dniu odbędzie się sesja koncentrująca się na rezultatach badań w Iranie i krajach ościennych (w jęz. angielskim), a także pierwsza część sesji poświęconej archeologii prehistorycznej i preklasycznej na obszarze Omanu (jęz. polski) a także Mezopotamii i Lewantu oraz kontaktom tych terenów z Egiptem o Egeą (jęz. angielski).
Sesja poświęcona okresom wczesnym będzie kontynuowana trzeciego dnia konferencji (w jęz. angielskim). Po niej nastąpi sesja dotycząca Antyku na terenie Lewantu (jęz. polski), a na zakończenie, w panelu na temat archeologii okresu islamskiego przedstawione zostaną referaty dotyczące głównie badań na terenie Półwyspu Arabskiego (jęz. angielski).
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie Zoom. Jest dostępna dla wszystkich chętnych, po wcześniejszej rejestracji.
Środa, 9.06.2021: Rejestracja (link do formularza)
  • Wykład gościnny – John Lund: Cypriots and Cypriot connectivity in the Hellenistic and Roman Periods: A diachronic perspective
  • Sesja 1: Panel – Between courte durée and moyenne durée. Transition in the archaeology of Hellenistic and Roman Cyprus
Czwartek, 10.06.2021: Rejestracja (link do formularza)
  • Sesja 2: Iran and Beyond
  • Sesja 3: Neolit, Chalkolit, Epoka Brązu i Żelaza
Piątek, 11.06.2021: Rejestracja (link do formularza)
  • Sesja 3cd: Neolit, Chalkolit, Epoka Brązu i Żelaza
  • Sesja 4: Antyk w Lewancie
  • Sesja 5: Panel – Islamic Archaeology