W najnowszym numerze Polish Archaeology in the Mediterranean ukazał się artykuł autorstwa Kamili Nocoń pt. „Understanding changes in the supply pattern of Roman cooking pottery from Morphou Bay to Nea Paphos: evidence from the Paphos Agora Project”.

Tematem artykułu jest cienkościenna ceramika kuchenna której miejsce produkcji łączone jest z regionem północnego Cypru, będąca przedmiotem napływu do Nea Paphos pomiędzy I wiekiem n.e. a VII wiekiem n.e. Ceramika reprezentująca omawianą grupę została odkryta na Agorze oraz kilku w wykopach sondażowych w ramach realizacji projektu Paphos Agora Project. Przeprowadzone analizy makroskopowe, typologiczne, chronologiczne i ilościowe umożliwiły ocenę charakteru napływu tej grupy w ujęciu diachronicznym, oraz pozwoliły na odzwierciedlenie szczególnych preferencji społecznych mających związek z kontekstem
ekonomicznym. Badania makroskopowe, typologiczne, ilościowe oraz wspomniane w tekście analizy laboratoryjne zrealizowane zostały w ramach grantu NCN MAESTRO 6 (nr 2014/14/A/HS3/00283), kierowanego przez prof. E. Papuci-Władykę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, natomiast analiza ceramiki ze środkowego i późnego okresu rzymskiego została przeprowadzona w ramach grantu Sonatina 4 (nr 2020/36/C/HS3/00173) realizowanego przez autorkę w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Pełny tekst artykułu dostępny jest pod linkiem