Stibadium było miejscem bankietów sakralnych na wolnym powietrzu, które miało charakterystyczny półkolisty obrys. Jego centralny punkt stanowiło koliste zagłębienie z odpływem, służące do dokonywania libacji ku czci bóstwa. Odnalezione przez polaków stibadium jest wyjątkowe, gdyż do tej pory nie znano podobnych znalezisk z terenu Cypru.

Odkrycie stibadium jest efektem prac w ramach grantu „Dwie akropoleis w Nea Paphos? Topografia kultu i władzy w stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” finansowanego poprzez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Avignon. Kierownikiem grantu jest profesor Jolanta Młynarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło:

Nauka w Polsce

Więcej informacji na temat odkrycia w języku angielskim:

The First News