Zapraszamy do zapoznania się z numerem XXXIV czasopisma Études et TravauxJest to tom poświęcony Cyprowi w okresie hellenistycznym i rzymskim. Jego treść dostępna jest on-line tutaj

XXXIV tom Études et Travaux został sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2021 (nr projektu 3bH 15 0099 83).