Zapraszamy do wysłuchania wystąpień dotyczących zastosowania komputerowych metod badawczych w ramach prac prowadzonych przez polskich archeologów na Cyprze. W trakcie konferencji CAA Forum GIS – UW 2022 przedstawione zostaną referaty członków projektu MAPMaloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru. 

 

 

Sesja Miasto – 10:30-12:00 – środa 22.06.2022

10:30 – 10:45
Paulina Zachar (Politechnika Warszawska) – Analizy Space Syntax jako narzędzie identyfikacji wzorców przestrzennych i oceny hipotez dotyczących założeń struktur miejskich dla miast antycznych.

Sesja Dokumentacja badań naukowych – 14:45-18:15 – środa 22.06.2022

11:30 – 11:45
Jakub Modrzewski (Politechnika Warszawska), Anna Kubicka-Sowińska (Politechnika Warszawska), Wojciech Ostrowski (Politechnika Warszawska), Łukasz Miszk (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW) – Od inwentarza struktur do rekonstrukcji na silniku gry komputerowej. Integracja HBIM, GIS, modelowania proceduralnego (CityEngine) i Unreal Engine w projekcie MA-P.

17:30 – 17:45
Łukasz Miszk (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW), Wojciech Ostrowski (Politechnika Warszawska), Paweł Lech (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW) – Czy otwarty, geoprzestrzenny system inwentaryzacji i zarządzania dziedzictwem jest najlepszym rozwiązaniem dla dużych misji/ekspedycji archeologicznych? O doświadczeniach cypryjskiej ekspedycji MAP (IA UJ, CAŚ UW, PW) z Arches (The Getty Conservation Institute).

17:45 – 18:00
Łukasz Wilk (Politechnika Warszawska), Marcin Kłębowski (Politechnika Warszawska), Michał Bełdyga (Politechnika Warszawska), Paweł Lech (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW), Wojciech Ostrowski (Politechnika Warszawska) – Automatyzacja dokumentacji metodą Reflectance Transformation Imaging dla małych obiektów. Doświadczenia z budowy kopuły RTI ze zintegrowaną kamerą.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi referatami:

Księga Abstraktów
Plan Konferencji