Meyza H., 2011, A mask of ἡγεμών θεράπων with ὄγκος(?) from Paphos [w] Meyza H., Zych I. (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa, 379-384.