W ramach konferencji 28th EAA Annual Meeting realizowana będzie sesja poświęcona rzymskiemu budownictwu mieszkalnemu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego (Roman Housing on the Shores of the Eastern Mediterranean. Global Trends, Local Responses?). Organizatorem sesji jest prof. Monika Rekowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Profesor jest specjalistką z dziedziny archeologii wschodniego Śródziemnomorza, ze szczególnym uwzględnieniem Cyrenajki i Cypru. Zajmuje się urbanistyką antyczną, antyczną architekturą mieszkalną oraz jest kierownikiem grantu realizowanego w Nea Pafos na Cyprze, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy Cypru).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyżej wymienionej sesji.

Konferencja odbędzie się w Budapeszcie w dniach 31 sierpnia – 3 września.

STRONA GŁÓWNA DWUDZIESTEJ ÓSMEJ KONFERENCJI EAA

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

ZAPROSZENIE W FORMACIE PDF