Właśnie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja CAA_2021 „Digital Crossroads” w Limasol (on-line).
Stowarzyszenie CAA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca archeologów, matematyków i informatyków. Jej celem jest zachęcenie do komunikacji między tymi dyscyplinami, zapewnienie przeglądu aktualnych prac w tej dziedzinie oraz stymulowanie dyskusji i przyszłych postępów.
W tego rocznej konferencji już niemal tradycyjnie bierze udział reprezentacja z polski prezentując wyniki z badań prowadzonych w Pafos.
Anna Kubicka, Łukasz Miszk, Artur Nowicki, Wojciech Ostrowski, Anna Fijałkowska, Paulina
Konarzewska, Ewdoksia Papuci-Władyka From 2D documentation to parametric reconstruction of archaeological structures and procedural modelling of an ancient town
Anna Fijałkowska, Paulina Konarzewska, Anna Kubicka, Wojciech Ostrowski, Artur Nowicki,
Łukasz Miszk, Ewdoksia Papuci-WładykaTowards discovering the similarities of regular Mediterranean cities using network analysis
Program konferencji

Przypominamy, że to prestiżowe spotkanie zostało także zorganizowane w Krakowie w 2019 roku.