Zapraszamy na pierwsze w tym roku Seminarium PCMA. Zainicjuje je dr Kamila Nocoń z CAŚ UW referatem pt. “Nowe dane na temat środkowo- i późnorzymskiej ceramiki kuchennej z Nea Pafos”.

Abstrakt: „Prezentacja ma na celu przedstawienie realizowanego projektu dotyczącego produkcji i konsumpcji środkowo- i późnorzymskiej ceramiki kuchennej z Nea Paphos. Badana ceramika jest przedmiotem kompleksowych, interdyscyplinarnych analiz, przy zastosowaniu połączonych metod archeologicznych i archeometrycznych. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego podejścia możliwe będzie zrozumienie proweniencji, technologii i wzorców zaopatrzenia, a także interpretacja zmian w kontekście procesów społecznych. Pierwsze wyniki wskazują, że w obrębie badanej ceramiki kuchennej istnieją grupy zróżnicowane pod względem proweniencji, form i chronologii. Podczas prezentacji chciałabym skupić się na metodologii i omówić niektóre badane grupy, jak również zwrócić uwagę na przyszłe kroki w realizacji projektu.”

Więcej informacji o projekcie – LINK
Więcej informacji o prelegentce – LINK

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym we czwartek 2 lutego o godz. 11.30 na ul. Prostej 69 w sali 12 (6 piętro) oraz na platformie Zoom. Aby otrzymać link prosimy pisać na adres pcma@uw.edu.pl