Wykład prof. Martiny Seifert pod tytułem „Cities and Harbours. Non-invasive research in Archaeology at the University of Hamburg”, zostanie wygłoszony we wtorek 7 lutego o godz. 14.00 w sali 210 im. Tomasza Mikockiego w budynku Wydziału Archeologii UW.

Prof. Seifert zajmuje się prospekcją geofizyczną i archeometrią w zakładzie Archeologii Klasycznej Uniwersytetu w Hamburgu. Pełni również funkcję prodziekana ds. międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Hamburgu (Universität Hamburg). W trakcie wykładu omówione zostaną między innym efekty prac prowadzonych w cypryjskim Nea Pafos.

Wizyta realizowana jest w ramach projektu finansowanego z grantu Mentor z programu Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza UW, kierownikiem projektu jest dr Łukasz Miszk (CAŚ UW), członkami zespołu prof. Ewdoksia Papuci-Władyka (IAUJ/CAŚ UW) oraz dr Paweł Lech (CAŚ UW).

Informacje o wizycie:

https://pcma.uw.edu.pl/2023/01/30/wyklad-prof-martiny-seifert-na-temat-badan-nieinwazyjnych/

Prof. dr Martina Seifert (UH):

https://www.kulturwissenschaften.uni-hamburg.de/ka/personen/seifert.html

Program Mentor:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-1/edycja1-2/