Wznowienie projektu: IMPORTant. Studium porównawcze nad hellenistyczną i wczesnorzymską ceramiką typu „fine” i „semi-fine” z Nea Pafos i Kurion na Cyprze.

Aktualności

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2021 r. W ramach dwóch wyjazdów trwających pomiędzy 6 a 20 października oraz 26 października i 10 listopada realizowane były zadania badawcze 1: analiza makroskopowa ceramiki z Nea Pafos i 2: analiza makroskopowa ceramiki z Kourion. W trakcie prac prowadzonych w Pafos wyselekcjonowane zostały pierwsze depozyty ceramiki typu fine i semi-fine, które będą poddane szczegółowej analizie makroskopowej w kolejnym sezonie badawczym. Spośród nich wybrano fragmenty naczyń, które będą analizowane laboratoryjnie za stosowną zgodą Departamentu Starożytności Cypru. Praca nad materiałem z Kourion związana była z selekcją kategorii ceramiki będących przedmiotem badań, z całego materiału archeologicznego pozyskanego w trakcie wykopalisk na Akropolu, prowadzonych w latach 1975-1998. Prace odbywały się w magazynie lokalnego Muzeum Archeologicznego w Episkopi.

W listopadzie 2021r. założenia i metodyka projektu zostały zaprezentowane na kongresie American School of Overseas Research w Chicago, w trakcie sesji Archaeology of Cyprus.

Kontynuacja badań na obu stanowiskach planowana jest wiosną 2022 r.

Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu, sprawdź naszą zakładkę PROJEKTY

 

Źródło: Archiwum Paphos Agora Project