W dolinie rzeki Kouris na Cyprze na stanowisku Erimi Pitharka realizowany jest nowy projekt archeologiczny prowadzony przez dr Katarzynę Zeman-Wiśniewską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Laerke Recht (University of Graz) oraz dr Lorenzo Mazzotta (University of Salento). Zespół naukowców z Polski, Austrii, Włoch, Cypru i USA za pomocą badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych stara się rozpoznać główną część stanowiska Erimi-Pitharka.

Erimi-Pitharka była ważnym ośrodkiem rolno-produkcyjnym ze strukturami administracyjnymi. Powierzchnia stanowiska to, według obecnego stanu wiedzy, ok. 6 ha, z czego dostępny do badań jest obszar ok. 4 ha. W pobliżu znajduje się również stanowisko Erimi-Kafkalla – duże cmentarzysko z epoki brązu. W przypadku wielu innych dużych stanowisk z późnej epoki brązu na Cyprze, przebadanych archeologicznie do tej pory, charakterystyczna była produkcja miedzi i/lub wymiana na duże odległości, ale Erimi-Pitharka wydaje się być przede wszystkim ważnym ośrodkiem rolniczym, co było oczywiście kluczowym aspektem gospodarki i podstawą życia ówczesnych społeczeństw. Rozpoczęty projekt archeologiczny pozwoli dokładniej zbadać strategię bytową i rolniczą osady oraz jej znaczenie jako ośrodka produkcji i redystrybucji, w okresie zmieniających się warunków klimatycznych i społecznych.

Zachęcamy do śledzenia efektów badań prezentowanych na naszej stronie LINK.

Erimi Pitharka

Erimi Pitharka – widok z lotu ptaka (autor F. Welc).