Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Sztetyłło, profesor archeologii, wybitnej uczonej. Była związana z Uniwersytetem Warszawskim i z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, gdzie zasiadała przez kilka kadencji w Radzie Naukowej, a w latach 1982–1983 pełniła obowiązki dyrektora.
Jako uczennica prof. Kazimierza Michałowskiego była wśród jednych z pierwszych absolwentów Katedry Archeologii Klasycznej UW. Brała udział w badaniach na Krymie, w Syrii i Egipcie, była też przez wiele lat członkiem polskiej misji archeologicznej w Nea Pafos na Cyprze. Specjalizowała się w studiach nad ceramiką starożytnej Grecji, wschodniego Śródziemnomorza i rejonu Morza Czarnego. W swoich badaniach szczególnie koncentrowała się na zagadnieniach związanych z ceramiką stemplowaną, której poświęciła szereg publikacji.
Prof. Sztetyłło zasiadała w licznych gremiach i organizacjach naukowych, a także prowadziła zajęcia zarówno dla studentów UW, jak i innych uczelni. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów i kilku doktorów, a poprzez swoją działalność dydaktyczną i organizacyjną miała realny wpływ na kształt polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

(za Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)