bibliografia2021-08-10T11:48:58+02:00

BIBLIOGRAFIA:

Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results2021-02-27T12:12:29+01:00

Papuci-Władyka E. (red.), 2020. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagiellonica, Kraków, ss. 553, ISBN: 978-83-65080-96-7.

Papuci-Władyka E., Introduction

Paphos Agora Project and History of Research
Chapter 1
Papuci-Władyka E., Paphos Agora Project (PAP): its aims, stages of development, methodology and chronology
Chapter 2
History of the Research on Nea Paphos and its Agora
Ewdoksia Papuci-Władyka E., Miszk Ł., A Brief History of Research on Nea Paphos (without the Agora)
The Agora of Nea Paphos — Overview of Research
Architecture and Stratigraphy
Chapter 3
Miszk Ł., Stratigraphy and Architecture of the Agora
Chapter 4
Rosińska-Balik K., An Overview of the Architectural Features of the Agora
Pottery, Lamps and Terracottas
Chapter 5
Marzec E., Kajzer M., Nocoń K., Methodology – Macroscopic Analysis of Pottery (table wares, unguentaria, lamps, and kitchen
wares)
Chapter 6
Hellenistic and Roman Table Wares
Marzec E., Kajzer M., Hellenistic Table Wares (from the 4th to the 1st century BCE)
Kajzer M., Marzec E., Roman Table Ware Pottery (ca. 30 BCE to the 7th century CE)
Chapter 7
Marzec E., Unguentaria
Chapter 8
Kajzer M., Hellenistic and Roman Lamps
Chapter 9
Nocoń K., Hellenistic and Roman Kitchen and Cooking Pottery
Chapter 10
Dobosz A., Hellenistic and Roman Transport Amphorae
Chapter 11
Droste M., Terracottas
Metal Objects
Chapter 12
Bodzek J., Coin Finds
Chapter 13
Metal Objects (other than coins)
Wacławik M., Metal Objects and Production Wastes: functional, macroscopic and space-time distribution
analysis of findings
Papuci-Władyka E., Wacławik M., Bronze Steelyard with an Acorn-shaped Counterweight
Biborski M., The Ringknaufschwert Type Sword of a Beneficiarius
Twardecki A., Lead Weight with an Inscription by Seleukos
Stone and Glass Objects, and Animal Bones
Chapter 14
Stone Objects
Śliwa J., Amulet with ιαεω–palindrome
Florek M., Stone Objects
Chapter 15
Cora P., Glass Vessels and Objects
Chapter 16
Croft P.,Animal Bones
Non-invasive Prospection and Landscape Research
Chapter 17
Seifert M., Antonakis M., Babucic N., Non-invasive Magnetic Research in 2015 and its Results
Chapter 18
Ostrowski W., Miszk Ł., Winiarska W., Hanus K., Low Altitude (UAV), Photogrammetry and Remote Sensing
Chapter 19
Kalicki T., Chwałek S., Frączek M., First Results of Geoarchaeological Studies on Site and off Site in Nea Paphos
Summary of the Results
Chapter 20
Papuci-Władyka E., Miszk Ł., Summary of the Results
Appendix:
Miszk Ł., Ostrowski W., Papuci-Władyka E., Some Remarks on Urban Layout of Nea Paphos

Papuci-Władyka, E. (2019). Hellenistic Pottery and the daily life of Nea Paphos-Maloutena inhabitants: some reflections on historical and social changes, in A. Peignard-Giros (ed.), Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture During The Hellenistic Period, Proceedings of the 2nd Conference of International Association of Research on Pottery of the Hellenistic Period, Lyon, November 2015, 5th – 8th, Phoibos Verlag Vienna, 525–535.2021-08-02T14:38:07+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Błaszczyk, B. Kania, S. (2019). Archaeological Project Management [in] Project Management Development – Practice and Perspectives, 8th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, University of Latvia & Professional Association of Project Managers, Ryga, 29 – 40.2021-08-02T23:12:52+02:00

Artykuł dostępny na:

Balticmconference.eu

Kajzer, M. (2019). Light in the deep. The Late Hellenistic oil lamps assemblage from the well on the Agora of Nea Paphos, Cyprus [in] Chrzanovski, L. (ed.), Greek, Roman and Byzantine Lamps from the Mediterranean to the Black Sea, Acts of the 5th International Lychnological Congress (“LUMEN”, Sibiu,15th–19th of September 2015)(Monographies Instrumentum 63), Editions Mergoli Drémil Lafage, 112–125.2021-08-02T23:16:58+02:00
Marzec E., Kajzer M. (2019). Colour Coated Hemispherical Bowls with Incised Decoration from the Paphos Agora Project Excavations [in] Peignard-Giros A. (ed.) International Associacion for Research on Pottery of the Hellenistic Period 2, Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period. Proceedings of the 2nd Conference of IARPotHP, November 2015, 5th -8th Lyon, Phoibos Verlag, Wiena, 313-320.2021-08-02T23:19:23+02:00
Marzec E., Kiriatzi E., Müller N.S., Hein A. (2019). An integrated typological, technological and provenance investigation of Late Hellenistic colour-coated pottery from Nea Paphos, Cyprus, Archaeological and Anthropological Science, 1–20.2021-08-02T23:20:57+02:00

Artykuł dostępny na:

SpringerLink

Nocoń K. (2019). Culinary Customs in Late Hellenistic Cyprus: Study based on Cooking Pottery Deposit from the Well in Paphos Agora [in] Peignard-Giros A. (ed.) International Associacion for Research on Pottery of the Hellenistic Period 2, Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period. Proceedings of the 2nd Conference of IARPotHP, November 2015, 5th -8th Lyon, Phoibos Verlag, Viena, 517-526.2021-08-02T23:24:01+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Wacławik M. (2019). Paphian obstacles to powerful Death. A set of surgical tools found in the Agora of Paphos [in] Baas Ph. (ed.), Acts of the XXth International Congress on Ancient Bronzes. Resource, reconstruction, representation, role, Oxford, BAR S2958, 359-366.2021-08-02T23:25:06+02:00
Brzozowska-Jawornicka A. (2018). In Search of a Paphian Lost Circular Building, Studies in Ancient Art and Civilization 22, 41-64.2021-08-03T00:08:47+02:00

Artykuł dostępny na:

Kajzer M. (2018). Early Roman fine wares from the pottery assemblage found in a cistern in the Agora of Nea Paphos, Cyprus, Rei Cretariae Romanae Fautores Acta 45, 685–690.2021-08-02T23:26:47+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Marzec E., Kiriatzi E., Müller N.S., Hein A. (2018). The provenance and technology of a group of Hellenistic colour-coated ware pottery from the excavations at Nea Paphos on Cyprus, Journal of Archaeological Science: Reports 21, 1035–1043.2021-08-02T23:31:26+02:00

Artykuł dostępny na:

ScienceDirect

Ostrowski W., Miszk Ł., Winiarska W. (2018). Three-dimensional stratigraphy reconstruction and GIS — postprocessing issues in archaeological field 3D documentation, Studies in Ancient Art and Civilization 22, 219–240.2021-08-02T23:44:39+02:00

Artykuł dostępny na:

journal.akademicka.pl

Papuci-Władyka E., Marzec E. (2018). Hellenistic Pottery from the Paphos Agora Project excavations (Jagiellonian University, Krakow, Poland) seasons 2011-2012 – First presentation [in] 9th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki 05-09.12.2012, Archaeological Receipts Fund, Athens, 881-888.2021-08-02T23:41:15+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Papuci-Władyka E., Machowski W., Miszk Ł., (2018). Paphos Agora Project (PAP) 2011-2014: First Preliminary Report on Excavations by the Jagiellonian University in Krakow, Poland (in collaboration with Biborski M., Bodzek J., Dobosz A., Droste M., Kajzer M., Marzec E., Nocoń K., Rosińska-Balik K., Wacławik M.; with Appendix 1: Preliminary observations on animal remains from Krakow University excavations at the Agora of Nea Paphos by Croft P. [in] Reports of  Department of Antiquities of Cyprus, New Series 1, 533-569.2021-08-02T23:47:12+02:00
Pafos – misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie. Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies2021-02-27T12:23:35+01:00

Majchrowski J., Przesłanie
Solomidou-Ieronymidou M.,Przesłanie
Phedonos P., Przesłanie
Papuci-Władyka E., Pafos – Misterium miasta Afrodyty: Wprowadzenie
Papuci-Władyka E., Kraków i Pafos – perły na liście UNESCO w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018
Papuci-Władyka E., Związki Krakowa z Cyprem
Puntos J. K., Wyprawa do starożytnego miasta Pafos
Potocka M. A., Nowe media, wolność artysty i obowiązki instytucji
Papuci-Władyka E., Paphos Agora Project (PAP) a nowe technologie
Raptou E., Ratowanie dziedzictwa kulturowego Pafos: Departament Starożytności Cypru a wdrażanie nowych technologii w archeologii
Miszk Ł., Ostrowski W., Fotogrametria lotnicza w archeologii
Miszk Ł., Ostrowski W., Winiarska W., Fotogrametria bliskiego zasięgu i GIS w archeologii na przykładzie PAP
Mikrut S., Puntos J. K., Głowienka E., Struś A., Fotogrametria „Grobowców Królewskich” w Pafos
Boruchowski M., Ćwiąkała P., Kajzer M., Niewiem W., Nocoń K., Puniach E., Dokumentacja fotogrametryczna naczyń ceramicznych
Marzec E., Integracja metod archeologicznych i archeometrycznych w badaniach nad hellenistyczną i rzymską ceramiką z wykopalisk w Pafos
Paweł Ćwiąkała, Wojciech Matwij, Karolina Matwij, Edyta Puniach
Skanowanie laserowe w archeologii – doświadczenia Paphos Agora Project
Ćwiąkała P., Matwij W., Ochałek A.,
Puniach E., Ruchała J., Stelmach S., XVI Wyprawa BARI – nowoczesna inwentaryzacja w Parku Archeologicznym w Pafos
Seifert M., Babucic N. Geofizyczna prospekcja w Nea Pafos – Kształtowanie nowego obrazu starożytnego miasta

Bodzek J. (2017). Byzantine Coins from the Jagiellonian University Excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011–2014), [in] Bogucki M., Garbaczewski W. and Śnieżko G.(red.), Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, 39–52.2021-08-02T23:49:02+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Bodzek J. (2017). New Finds of Moulds for Casting Coin Flans at the Paphos Agora [in] Caccamo Caltabiano M. et al. (ed.) XV International Numismatic Congress Taormina 2015, Proceedings vol. I, Rome-Messena, 463-466.2021-08-02T23:52:23+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Wacławik M. (2017). A Coin of Jewish Rebels from the Paphian Agora [in] Zając B., Jurkiewicz A., Koczwara P., Jellonek S. (ed.) Pecunia Omnes Vincit II: The coins as an evidence of propaganda, reorganization and forgery. Conference Proceedings of the Second International Numismatic Conference, Krakow, 29–30 May 2015, Kraków, 75-82.2021-08-02T23:53:38+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Brzozowska-Jawornicka A. (2016). Reconstruction of a Façade of the House of Aion, Nea Paphos, Cyprus, Studies in Ancient Art and Civilization 20, 151-173.2021-08-03T00:24:45+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Brzozowska-Jawornicka A. (2016). A Pseudo-Ionic Blocked-out Capitalat Nea Paphos, Études et Travaux XXIX , 43–65.2021-08-03T00:16:56+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Kajzer M. (2016). Terracotta Oil Lamps from the Paphos Agora Project [in] Maguire R., Chick J. (ed.) Approaching Cyprus: Proceedings of the Post-Graduate Conference of Cypriot Archeology (PoCA) held at University of East Anglia, Norwich, 1s-3rd November 2013, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge,127-1382021-08-02T23:56:14+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Kajzer M. (2016). To light antiquity. Perspectives for research on clay oil lamps from the Agora in Nea Paphos, Cyprus, Studies in Ancient Art and Civilization 20, 115-124.2021-08-02T23:58:28+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Kajzer M. (2016). Changes in the Eastern Mediterranean contacts during the Hellenistic and Roman Periods based on oil lamps’ finds from Cyprus – preliminary remarks [in] Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. (ed.), The Land of Fertility I. South-East of Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne, 105-110.2021-08-02T23:59:27+02:00
Nea Paphos and its harbours. Gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research2021-02-27T13:46:55+01:00

Miszk Ł., Papuci-Władyka E. 2016,Nea Paphos and its harbours. Gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research [w] Seifert M., Ziemer L. (red.) North Meets East 3. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen Ein Workshop veranstaltet von Julia Daum und Martina Seifert an der Universität Hamburg vom 15. bis 17. März 2016, Akwizgran, 1-19.

A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos Agora2021-02-27T13:46:46+01:00

Papuci-Władyka E., Wacławik M., 2016. A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos AgoraStudies in Ancient Art and Civilization 20, 137-147.

Paphos Agora Project. Preliminary Results of the 2011-2012 Seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) Excavations2021-02-27T13:46:15+01:00

Papuci-Władyka E., Machowski W. 2016, Paphos Agora Project. Preliminary Results of the 2011-2012 Seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) Excavations [w] Balandier C. (red.), Nea Paphos. Fondation et développement urbanistique d’une ville chypriote de l’antiquité à nos jours. Etudes archéologiques, historiques et patrimoniales, Actes du Ier colloque international sur Paphos, Avignon, 30, 31 octobre et 1er novembre 2012, organisé par Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse & Department of Antiquities of Cyprus, Ausonius Editions, Mémoires 43, Bordeaux, 67-77.

Textile fragment from a well in the Nea Paphos Agora. A preliminary report2021-02-27T13:46:00+01:00

Shamir O., Miszk Ł, 2016. Textile fragment from a well in the Nea Paphos Agora. A preliminary reportStudies in Ancient Art and Civilization 20, 125-130.

Looking for a lost weight 2021-02-27T13:45:49+01:00

Wacławik M. 2016,Looking for a lost weight [w] Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. (red.), The Land of Fertility I. South-East of Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne, 117-121.

Prutah Waleriusza Gratusa z agory Nea Paphos2021-02-27T13:45:34+01:00

Wacławik M. 2016,Prutah Waleriusza Gratusa z agory Nea Paphos [w] Zając B., Jurkiewicz A., Koczwara P., Jellonek S. (red.) Pecunia Omnes Vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu. Materiały pokonferencyjne z I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej Kraków, 23-24 maja 2014, Kraków, 56-62.

Brzozowska-Jawornicka A. (2015). An archaeological park as an element of urban spaceexemplified by the Nea Paphos Archaeological Park in Cyprus, Architectus 3(43), 64-74.2021-08-03T00:18:31+02:00

Artykuł dostępny na:

Integration of 3D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora Project2021-02-27T13:45:09+01:00

Ćwiąkała P., Matwij K., Matwij W., Miszk Ł., Winiarska W. 2015,Integration of 3D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora ProjectStudies in Ancient Art and Civilization 19, 203–232.

Shoreline changes near ancient city Nea Paphos in Cyprus as a result of catastrophic events — first results and future plans2021-02-27T13:44:56+01:00

Kalicki T., Krupa J., Chwałek S. 2015, ​Shoreline changes near ancient city Nea Paphos in Cyprus as a result of catastrophic events — first results and future plans (w) G. Baryshikov and Panin A. (red.), Gradualism vs catastrophism in landscape evolution, Proceedings of International Association of Geomorphologists, Regional Conference, 2–4 July 2015, Publishing house of Altai State University, Barnauł, 115–116.

Geoarchaeological studies in Paphos — first results2021-02-27T13:44:46+01:00

Kalicki T., Krupa J., Chwałek S. 2015, Geoarchaeological studies in Paphos — first resultsStudies in Ancient Art and Civilization 19, 233–254.

The symbolic meaning of the acorn – a possible interpretation2021-02-27T13:44:11+01:00

Wacławik M. 2015,The symbolic meaning of the acorn – a possible interpretationStudies in Ancient Art and Civilization 19, 255-265.

Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze miasta Nea Pafos: Paphos Agora Project2021-02-27T13:43:55+01:00

Papuci-Władyka E., Machowski W., 2014, Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze miasta Nea Pafos: Paphos Agora Project. [w] M. Borowska M., Kordos P., Maliszewski M. (red.), CYPR. Dzieje, kultura, literatura, Warszawa, 449-460.

A few comments on loomweight decoration2021-02-27T13:40:51+01:00

Miszk Ł. 2013, A few comments on loomweight decoration, Studies in Ancient Art and Civilization 17, 303-308.

The 'Ephesian’ terracotta oil lamps from the Agora of Nea Paphos2021-02-27T13:43:41+01:00

Kajzer M. 2013,The 'Ephesian’ terracotta oil lamps from the Agora of Nea PaphosStudies in Ancient Art and Civilization 17, 249-254.

Magical amulet from Paphos with the iaew – palindrome2021-02-27T13:43:15+01:00

Śliwa J., 2013,Magical amulet from Paphos with the iaew – palindrome, Studies in Ancient Art and Civilization 17, 293-301.

Divus Probus(?) in a fragmentary building(?) inscription in Latin found at Kato (Nea) Paphos, Cyprus2021-02-27T14:07:54+01:00

Łajtar A., 2011, Divus Probus(?) in a fragmentary building(?) inscription in Latin found at Kato (Nea) Paphos, Cyprus [w] Meyza H., Zych I. (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa, 341-349.

A mask of ἡγεμών θεράπων with ὄγκος(?) from Paphos2021-02-27T14:09:03+01:00

Meyza H., 2011, A mask of ἡγεμών θεράπων with ὄγκος(?) from Paphos [w] Meyza H., Zych I. (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa, 379-384.

Dobosz A. (2011). What did the burning torch appearing on Rhodian amphora stamps symbolise?, Studies in Ancient Art and Civilization 15, 117-126.2021-08-08T01:49:38+02:00

Artykuł dostępny:

Archiwum SAAC

Papuci-Władyka E. (2011). The contribution of archaeologists from Krakow to excavating Nea Paphos, the ancient capital of Cyprus [in] Meyza H., Zych I. (ed.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa, 413-424.2021-08-08T01:47:29+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

E. Papuci-Władyka E. (2011).Pouring vessels from Paphos (Cyprus) and Koshary (Odessa province, Ukraine) [in] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ`ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Λευκωσια 29 Απριλιου – 3 Μαιου 2008, ΤΟΜΟΣ Α`2 ΑΡΧΑΙΟ ΤΜΗΜΑ, Nikozja, 767-776.2021-08-08T01:45:50+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Nea Paphos VI: Pottery Stamps from Nea Paphos (Excavations in 1990–2006)2021-02-27T15:38:15+01:00

Sztetyłło Z. 2010. Pottery Stamps from Nea Paphos (Excavations in 1990–2006), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss.189, ISBN 978-83-235-0702-4.

Papuci-Władyka E. (2010). Architektura, a ceramika Nea Pafos w okresie hellenistycznym [in] Kościuk J. (ed.), NON SOLUM VILLAE. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Medekszy,  Wrocław, 253-263.2021-08-08T01:44:42+02:00
Nea Paphos V: Cypriot Red Slip Ware: Studies on a Late Roman Levantine Fine Ware2021-02-27T15:31:44+01:00

Meyza H., 2008. Cypriot Red Slip Ware: Studies on a Late Roman Levantine Fine Ware, ZAŚ PAN & Wydawnictwo NERITON, Warszawa, ISBN 978-83-7543-021-9

Papuci-Władyka E. (2008). Roman-period pottery from the eastern part of the Hellenistic House, Nea Pahos 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean XVIII, 524-527.2021-08-08T01:43:16+02:00

Artykuł dostępny w:

Archiwum PAM

Daszewski W. A., Meyza H., Papuci-Władyka E., Medeksza S. (2008). Nea Paphos season 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean XVIII, Warszawa, 507-517.2021-08-08T01:41:12+02:00

Artykył dostępny w:

Archiwum PAM

Daszewski W. A., Meyza H., Papuci-Władyka E. (2007). Nea Paphos. Season 2005, Polish Archaeology in the Mediterranean XVII, Warszawa, 393-407.2021-08-08T01:40:08+02:00

Artykuł dostępny:

Archiwum PAM

Daszewski W. A., Meyza H., Papuci-Władyka E., Medeksza S. (2004). Nea Paphos, Season 2003, Polish Archaeology in the Mediterranean XV, Warszawa, 279-300.2021-08-08T01:38:51+02:00

Artykuł dostępny:

Archiwum PAM

Papuci-Władyka E. (2000). Ελληνιστική κεραμική της Νέας Πάφου. Χρονολογικός πίνακας σχημάτων της κεραμικής με επίχρισμα [in] Κυπραίου E. (ed.) Ε’ Επιστημονική συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική: χρονολογικά προβλήματα – κλειστά σύνολα – εργαστήρια. Πρακτικά – Χανία, Απρίλιος 1997, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Ateny, 247-252.2021-08-08T01:37:47+02:00
Hellenistic Pottery from the Polish Excavations at Nea Paphos (Maloutena), 1965-1995: the Status of Research and Prospects for Future Study2021-02-27T13:54:15+01:00

Papuci-Władyka E. 2000, Hellenistic Pottery from the Polish Excavations at Nea Paphos (Maloutena), 1965-1995: the Status of Research and Prospects for Future Study [w] Ioannides G. K., Hadjistyllis S.A. (red.), Acts of the Third International Congress of Cypriot Studies (Nicosia, 16-20 April 1996), Society of Cypriot Studies, Nikozja, 721-738

Meyza H., Papuci-Władyka E. (1999). Nea Paphos, Cyprus: Pottery from cistern STR 1/96-97 [in] Śliwa J. (ed.) Jagiellonian University. Centenary of Mediterranean Archaeology 1897-1997. International Symposium: Cracow, October 1997, Kraków, 75-92.2021-08-08T01:36:17+02:00
Ceramika hellenistyczna z polskich wykopalisk w Nea Pafos na Cyprze (1965-1995)2021-02-27T13:53:47+01:00

Papuci-Władyka E. 1998, Ceramika hellenistyczna z polskich wykopalisk w Nea Pafos na Cyprze (1965-1995) [w] W.A. Daszewski W.A., Meyza H. (red.) Cypr w badaniach polskich, Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. K. Michałowskiego, Warszawa, 24-25 luty 1995, Warszawa, 67-90.

Papuci-Władyka E. (1997). The Cistern South of the Villa of Theseus, Polish Archeology in the Mediteranean IX (Reports 1996), 130-135.2021-08-08T01:30:57+02:00

Artykuł dostępny na:

Archiwum PAM

Papuci-Władyka E. (1997). Ομάδες ελληνιστικής κεραμικής απο την πωλονική ανασκαφή στην Πάφο της Κύπρου [in] Λ. Κυπραίου and Ν. Ζαφειροπούλου (ed.) Δ’ Επιστημονική συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική: Χρονολογικά προβλήματα – κλειστά σύνολα – εργαστήρια. Πρακτικά – Μυτιληνη, 27-30 Μαρτιου 1994, Υπουργείο Πολιτισμού, Κ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 267-274, pls, 193-198.2021-08-08T01:29:40+02:00
Nea Pafos. Studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991)2021-02-27T13:52:54+01:00

Papuci-Władyka E. 1995, Nea Pafos. Studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Papuci-Władyka E. (1995). Nea Paphos, Cyprus. The Hellenistic Pottery from the Polish Excavations (1965-1993) [in] Studies in Ancient Art and Civilization 7, 65-78.2021-08-08T01:27:55+02:00

Artykuł dostępny:

Archiwum SAAC

Papuci-Władyka E. (1995). Hellenistic Pottery from Nea Paphos – First Results of Scientific Analysis (with Appendix by Raabe J., Daszkiewicz M. – A Preliminary Report on Results of Physico-Chemical Investigations), [in] Meyza H., Młynarczyk J. (red.), Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean – Advances in Scientific Studies: Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, Nieborów 18-20 December 1993, Warszawa, 277-298.2021-08-08T01:25:48+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Papuci-Władyka E. (1994). Ελληνιστιήη κεραμική της Πάφου απο την πολωνική ανασκαφή: δεξαμενή W/73, [in] Γ`Επιστημονική συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική: Χρονολογικά προβλήματα – κλειστά σύνολα – εργαστήρια. Πρακτικά – Θεσσαλονικη, 24-27 Σεπτεμβριου 1991, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 257-268, pls 208-217.2021-08-08T01:24:08+02:00
Willa Tezeusza w Nea Pafos: rezydencja antyczna2021-02-27T15:50:24+01:00

Medeksza S., 1992. Willa Tezeusza w Nea Pafos: rezydencja antyczna, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ss. 140

Nea Paphos IV: Pottery Stamps (1975-1989)2021-02-27T15:24:11+01:00

Sztetyłło Z., 1991.Pottery Stamps (1975-1989), ZAŚ PAN & Wydawnictwo „PARK”, Warszawa, ss. 109, ISBN 83-900096-6-8

Nea Paphos III: Nea Paphos in the hellenistic period2021-02-27T15:33:39+01:00

Młynarczyk J., 1990. Nea Paphos in the hellenistic period, ZAŚ PAN & Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, ss. 269, ISBN 83-01-08389-1.

Sztuka Cypryjska2021-02-27T16:05:01+01:00

Młynarczyk J., 1983, Sztuka Cypryjska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, ss. 275, ISBN-832210085X.

Nea Paphos II: La mosaique de Thésée: études sur les mosaiques avec représentations du labyrinthe, de Thésée et du Minotaure2021-02-27T15:11:49+01:00

Daszewski, W.A., 1977 La mosaique de Thésée: études sur les mosaiques avec représentations du labyrinthe, de Thésée et du Minotaure, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ss. 145.

Nea Paphos I Les Timbres ceramiques (1965-1973)2021-02-27T14:31:01+01:00

Sztetyłło Z., 1976. Nea Paphos I Les Timbres ceramiques (1965-1973), Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ss. 111.

Go to Top